martes, 21 de abril de 2015

Composición Junta Directiva


Presidente:

  • Vicente Paniagua

Vicepresidenta:

  • Laura Rodríguez

Tesorera:

  • Carmina Egea

Secretaria:

  • Mónica Gomar

Vocales:

  • Rafa Solbes
  • Mara llorca
  • Camino Camarena
  • Jesús Sánchez
  • Fernando Ros
  • Manuel Rajo